Avatar's lockevn

Ghi chép của lockevn

Đăng ký tên miền tiếng Việt

VNNIC code lỗi quá nhiều
 - lộ thông tin cá nhân (cả số phone)
 - toàn bộ danh sách whois

 - người đăng ký thì lỗi, người thì ngon
 - ngày tháng đăng ký bị sai (mình mới reg xong mà ghi 2010)

3796 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi chelx , Catalunya3 người nữa
lockevn
mà bạn nào cần thì gửi thông tin cho mình, mình đăng ký giúp được, ko bị lỗi liếc gì hết
10 năm trước· Trả lời
Website liên kết