Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Đa số những người kiếm ra 1 tỷ, có khả năng kiếm ra 1 tỷ tiếp theo

Còn đa số những người vô tình có được 1 tỷ, thì thường tiêu hết ngay.

Còn vừa ko kiếm ra 1 tỷ và vừa ko vô tình có được 1 tỷ thì nhiều lắm :D (mình là ví dụ :p)
4170 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi signoreV
signoreV
123nono
12 năm trước· Trả lời
Website liên kết