Avatar's Linkhayer194

Ghi chép của Linkhayer194

Bài số 01 -Mỗi ngày 1 truyện cười

http://linkhay.com/chem-gio  :  Bài số 01 -Mỗi ngày 1 truyện cười 

Có một ông lão già, suốt đời chỉ khư khư làm giàu, giữ của để cho con thôi. Khi sắp chết, lão bèn gọi các con đến giường mà nói rằng : 

- Khi cha chết thì các con sẽ làm ma chay ra sao ? 

Con cả đáp : 

- Tính cha tiết kiệm, chúng con đâu dám xa xỉ. Gọi là che mắt thế gian, mua cỗ ván dăm ba quan, đưa cha ra đồng mà thôi, chứ không dám dềnh dàng gì cả. 

Ông già trợn mắt lắc đầu, bảo rằng : 

- Phí quá. 

Con thứ liền thưa rằng : 

- Thôi cũng chẳng ván lạt gì cho tốn, gọi là manh chiếu bó chặt, đưa cha ra đồng là xong. 

Ông già vẫn lắc : 

- Còn phí. 

Con thứ ba hiểu ý bố mới thưa rằng : 

- Lòng cha thương con chẳng có gì bằng. Khi sống còn không tiếc gì huống là lúc chết, bất nhược là hễ cha mà nhắm mắt rồi thì xin đem xả xác cha ra làm ba mảnh, anh em đem ra chợ bán lấy tiền là hơn. 

Ông già nghe nói thích lắm, gật đầu lia lịa mà bảo rằng : 

- Ưừ phải đấy. Nhưng chớ có bán chịu cho cái thằng Ba ở bên láng giềng, nó hay mua bừa lắm đấy nhé
4418 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi linhtinh651990 , y3u4nh_kh0ngn0j3 người nữa
Website liên kết