Avatar's emlacao

Ghi chép của emlacao

Zaingon và xkcn.info

Sau một thời gian follow tumbrl zaingon thì mình nhận thấy:
1. Zai ngon up 1 ngày nhiều ảnh hơn xkcn
2. Zai ngon thường úp ảnh hở ngực, khoe chân là nhiều; xkcn thì thường up ảnh đầy đủ quần áo nhiều hơn
4417 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi cuong205a , littlefox121 người nữa
chelx
123nono
13 năm trước· Trả lời
cunzk
123nono
13 năm trước· Trả lời
emlacao
123nono
13 năm trước· Trả lời
Krad
123nono
13 năm trước· Trả lời
leather1889
123nono
13 năm trước· Trả lời
ChrisColfer
123nono
13 năm trước· Trả lời
littlefox12
123nono
13 năm trước· Trả lời
Website liên kết