Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Cuộc chiến giữa sách (báo) điện tử và sách (báo) in phải chăng giống như giữa học trực tuyến và học tại lớp?

Cũng ko hẳn là đánh chiếm thị phần của nhau vì có nhiều người sử dụng cả 2....


4168 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Linkhayer194
Website liên kết