Avatar's TaiTran

Ghi chép của TaiTran

Này thì 8X

Thế hệ lạc lõng bỏ đi

8X đời đầu thì thành công đến 27 tuổi, tưởng là gần siêu cấp vô địch trước 30 tuổi thì khủng hoảng.

8X đời cuối thì ra trường đúng khủng hoảng, thất nghiệp ăn bám.

8X đời giữa thì vừa sắp lên manager là khủng hoảng, rảnh không có gì làm ngồi Facebook.
4031 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi bloc2210 , forty4vn14 người nữa
greenleaf8x
123nono
12 năm trước· Trả lời
hwii_dg
123nono
12 năm trước· Trả lời
Ice
Ice
123nono
12 năm trước· Trả lời
TKM
TKM
123nono
12 năm trước· Trả lời
cucaiduong
123nono
12 năm trước· Trả lời
TaiTran
123nono
12 năm trước· Trả lời
forty4vn
123nono
12 năm trước· Trả lời
Website liên kết