Avatar's Dep_La_Magazine

Ghi chép của Dep_La_Magazine

Bức xúc VCTV trắng trợn đua bài viết

Mương 14 trắng trợn đua bài viết của Tạp chí Đẹp Lạ!

Bài của Đẹp Lạ lên ngày 27/4 và bài của Kenh14 lên ngày 28/04. Nhấp vào đây coi bài của Đẹp Lạ: http://bit.ly/m3Aawe

Còn đây là của Mương 14: http://bit.ly/lgGejH

Nội dung bị xào nấu, nhưng không để lại nguồn gì cả!

Bài này Đẹp Lạ dịch của http://amusingplanet.com/ và để nguồn đàng hoàng.
Coi bài gốc: http://www.amusingplanet.com/2011/04/jamie-becks-animated-gif-photography.html
 
Còn Mương 14, sau khi thấy bài viết của Đẹp Lạ, chắc chắn là qua linkhay.com chúng ta, vì Đẹp Lạ là 1 Blog nhỏ, mới được xây dựng, nên cũng chẳng có ai biết đến.

Ngày 27/4 Đẹp Lạ có post link lên linkhay cụ thể là link này: http://linkhay.com/jamie-beck-s-animated-gif-photography-nhieu-hon-mot-buc-anh-nhung-khong-han-la-mot-video/401892

(Lúc đó chưa chuyển tên miền từ depla.tk sang depla.net)

Đẹp Lạ bức xúc không phải vì Kenh14 ko để nguồn của Đẹp Lạ. Chỉ cần Kenh14 để nguồn của bài gốc: http://amusingplanet.com/ thì chúng tôi cũng sẽ chẳng có ý kiến gì!

Đằng này Nguồn là gì: đề là theo VCTV
Và đây là bài được đăng ở VCTV vào cuối ngày 27 gần qua ngày 28 (23h45): http://vctv.vn/274201123450207p0c126/ngat-ngay-voi-nhung-buc-anh-dong-dep-hoan-hao.htm

Tức sau khi xem link của Đẹp Lạ trên linkhay đây mà!
Bài viết hình như không có nguồn thì phải!

Thà để nguồn linkhay.com còn đỡ ức chế hơn!

Haizzzz!

Ức chế chút xíu thôi! Bình thường lại rồi! haha!

Bổ sung: Ai giải thích cho mình với: sao VCTV post link hình của kenh14 nhỉ: http://k14.vcmedia.vn/Uploaded/Share/2011/04/27/110428cl1anhdong%20%289%29.gif

Mà kenh14 post bài lại ghi theo VCTV!

Không biết liên minh gì đây nữa????
4592 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi virus_muzic , tranlinh041114 người nữa
Hades13
123nono
13 năm trước· Trả lời
Dep_La_Magazine
123nono
13 năm trước· Trả lời
trungcon84
123nono
13 năm trước· Trả lời
Dep_La_Magazine
123nono
13 năm trước· Trả lời
Dep_La_Magazine
123nono
13 năm trước· Trả lời
Yuriko_Matsui
123nono
13 năm trước· Trả lời
TKM
TKM
123nono
13 năm trước· Trả lời
Dep_La_Magazine
123nono
13 năm trước· Trả lời
hayclink
123nono
13 năm trước· Trả lời
tag Nhắn đến
Website liên kết