Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

người được đỡ đầu, người được bảo trợ trong tiếng Anh gọi là protege phải ko nhỉ?

@sean , @nguyenhunghai , @NewVegas ................ cứu cứu :D

Người đỡ đầu thì là sponsor rồi, còn người được đỡ đầu????? có từ gì chuyên biệt ko nhỉ? protege thì phải ,mà chả biết phát âm sao : Pờ rô tít à?
3656 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
mr_zeroxxx
'prouteʤei phiên âm của nó đây anh
10 năm trước· Trả lời
sean
[phiên âm kiểu VN] pró t đgê
10 năm trước· Trả lời
nguyenhunghai
Vì là từ mượn tiếng Pháp nên bác phải thêm đủ dấu vào protégé. Anh - Anh đọc như sean, /prɒtəʒeɪ/ Anh Mỹ /proʊtəʒeɪ/
10 năm trước· Trả lời
nguyenhunghai
Người đỡ đầu dùng mentor
10 năm trước· Trả lời
sean
@nguyenhunghaimentor là như kiểu sư phụ ấy anh ơi
10 năm trước· Trả lời
nguyenhunghai
Nó có collocate với protégé k e?
10 năm trước· Trả lời
cuong205a
protégé is a male who is guided or helped by someone, and protégée is the female version
10 năm trước· Trả lời
NewVegas
Ngoài ra còn apprentice, mentee (><mentor) sử dụng tùy context.
10 năm trước· Trả lời
Website liên kết