Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Thứ 6, Ngày 13

Làm 2 việc lớn:

- mua domain hoctudau.vn
- giặt đống quần áo cả tuần dồn lại :D

và 1 việc nhỏ:

- quay video bài học
4163 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi o0llCandyll0o , conechKrongNo
Malware
123nono
12 năm trước· Trả lời
conechKrongNo
123nono
12 năm trước· Trả lời
Website liên kết