Avatar's lamkhe

Ghi chép của lamkhe

Phan Ý Ly

Nếu sống ở trên đời mà vẫn yêu một người, biết người đó yêu mình như thế nào.. mà không thể đến được với nhau, phải coi như người ta không hề tồn tại trên cõi đời này… thì khác nào một nửa linh hồn em đã chết..
3646 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi passion , kanishi1 người nữa
Website liên kết