Avatar's tiner

Ghi chép của tiner

Linh tinh

Anh: Em thích anh ko?
Em: Không.
Anh: :(
Em: Sao anh ko hỏi em có yêu anh ko?
Anh: hí hí, thế em có yêu anh ko :>
Em: Không.
:poker face:
3643 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Phuong_Kua , apple135 người nữa
shimon
- Anh: Em có thích/yêu anh không?
- Em: Kó

9 năm trước· Trả lời
chelx
9 năm trước· Trả lời
nho90
@shimon trả lời a nào mà kó thế
9 năm trước· Trả lời
Krad
Chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau
9 năm trước· Trả lời
Website liên kết