Avatar's tiner

Ghi chép của tiner

Linh tinh

Anh: Em thích anh ko?
Em: Không.
Anh: :(
Em: Sao anh ko hỏi em có yêu anh ko?
Anh: hí hí, thế em có yêu anh ko :>
Em: Không.
:poker face:
4586 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Phuong_Kua , apple135 người nữa
shimon
123nono
13 năm trước· Trả lời
chelx
123nono
13 năm trước· Trả lời
nho90
123nono
13 năm trước· Trả lời
Krad
123nono
13 năm trước· Trả lời
Website liên kết