Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

7 điều làm hằng ngày

    Tập luyện = Practice
    Nghiên cứu = Research
    Ứng biến = Improvise
    Sắp đặt = Order
    Giải trí = Relax
Xác định = Identify
Dạy (người khác hoặc mình) = Train
Trẻ  = Young??

Train to Practice ? or Practice to Train?
4591 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi o0llCandyll0o , hwii_dg
Website liên kết