Avatar's Dep_La_Magazine

Ghi chép của Dep_La_Magazine

Đã bước sang ngày 18 tháng 05...

Học bài mà không vô...
Chán quá...

Bị người yêu giận thì chẳng làm gì cho ra hồn...
Đã gần 1h sáng rồi... sao chưa thấy buồn ngủ nhỉ...
Chắc phải cố mà ngủ thôi...
Mai lại là 1 ngày mới... 8 tiếng bị vắt kiệt sức trên công ty...

Buồn...

và chán nản..
4582 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi zCoBeSoCkz , conechKrongNo
Website liên kết