Avatar's L__I__N__K

Ghi chép của L__I__N__K

Sơ lược tiểu sử cá nhân

- Thuở nhỏ ăn nhầm phải gan cóc....bị chúng độc cực nặng.
- Thiếu niên bị rắn độc cắn............nhưng chữa kịp
- Năm 16t bị bọ cạp.................đồ sát.
- Lớn lên bị chúng độc hoa tình............

Toàn thân chúng độc cho nên bây giờ ==>>
" độc thân "
4668 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi meongoan , dinhquanghuy3 người nữa
rhonelion
123nono
13 năm trước· Trả lời
dinhquanghuy
123nono
13 năm trước· Trả lời
L__I__N__K
123nono
13 năm trước· Trả lời
Website liên kết