Avatar's nhimlove8x

Ghi chép của nhimlove8x

Hồi bé ,có hay khóc nhè ko ??

Nguồn http://hgth.net/forum/showthread.php?p=59449 - Diễn đàn HGTH.NET
          http://linkhay.com/hoi-be-co-hay-khoc-nhe-ko/423061
1, Lì lợm lắm -- ít khi khóc nhè lắm 
2, Khóc thường xuyên ấy mà
3, Không nhớ nữa - tuổi thơ qua lâu rùi mà                           
3803 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi o0llCandyll0o , linhtinh6519901 người nữa
Linkhayer194
10 năm trước· Trả lời
Website liên kết