Avatar's signoreV

Ghi chép của signoreV

Chuyện dân gian (source: Mr Do blog)

Dân gian

alt
Trước bầu cử, phóng viên đến bản Ka Lu của bà con Vân Kiều để làm phóng sự về không khí "ngày hội nhân dân".
Phóng viên hỏi già Hồ Màn: "Thưa cụ, năm nay cụ định bầu cho ai ạ?"
Già đáp: "Vẫn bầu cho cán bộ Hồ Ang thôi".
Phóng viên: "Ồ, sao suốt hai mươi năm rồi bà con chỉ bầu cho cán bộ Hồ Ang vậy?"
Già cười: "Thằng cán bộ đó nó lên lâu rồi, nó ăn no rồi, nên chừ nó ăn ít lại, nên bà con ưng cái bụng, nên bà con bầu cho nó. Chứ bầu đứa cán bộ mới lên, nó đang đói, nó cố ăn cho đầy cái bụng nó thì mệt lắm đó."

(Hehehe, truyện này không phải do miềng mần đâu nhá, là truyện dân gian dân tộc Vân Kiều ở Quảng Trị quê miềng đấy nhá!)
3718 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
signoreV
Ngày mai bầu cử tự do
Chọn người tài đức ta cho vô hòm...
10 năm trước· Trả lời
Website liên kết