Avatar's KazRp

Ghi chép của KazRp

Trường mình thật là ác, có bầu mới được tốt nghiệp :((

Mình đã chính thức có bầu.Hôm nay quả là 1 ngày trọng đại của mình.có bầu, mình sẽ được ra trường...Mình cũng đã nhận được trợ cấp của trường vì vụ có bầu này... Dù k nhiều nhưng cũng cảm ơn nhà trường đã quan tâm đến đời sống SV.mình xúc động quá.

Có ai k bầu cử k? coi chừng k bầu kđược ra trường đâu :((
4575 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
ohisee
123nono
13 năm trước· Trả lời
KazRp
123nono
13 năm trước· Trả lời
Website liên kết