Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui

Chọn tới chọn lui là hết một ngày :)
4148 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Linkhayer194
Website liên kết