Avatar's FFaway

Ghi chép của FFaway

Cần sự giúp đỡ của mọi người

mình có nhặt được một thẻ sinh viên của bạn Trịnh Thị Hằng, học ở FTU , ngành kinh tế , chuyên ngành : kinh tế đối ngoại lớp Nga 1. Ai quen biết bạn ấy thì thông báo giúp để nhận lại thẻ, còn ai không quen biết thì hãy gửi giúp tin nhắn này vì cũng sắp thi rồi, không có thẻ sinh viên, không được thi thì tội nghiệp lắm . Email liên lạc: thanhhuongdo.ftu90@gmail.com
3719 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Majin_Tensei , HuongLai6 người nữa
Website liên kết