Avatar's live2ride

Ghi chép của live2ride

Lòng yêu nước không thể là độc quyền của riêng ai

"Lòng yêu nước không thể là độc quyền của riêng ai. của riêng thế  hệ nào. Thế hệ cha anh thể hiện lòng yêu nước bằng cách xông pha vào trận, thế hệ bây giờ triển khai bằng cách làm giàu cho mình và làm giàu cho xã hội bằng mọi cách. Nhưng các thế hệ đều chung một hạt kim cương ủ ấm trong lồng ngực là lòng tự trọng. 

Nếu tới đây có một ai đó, thế lực nào đó động chạm đến bàn thờ tổ tiên, xúc phạm đến phẩm hạnh dân tộc thì tôi tin rằng, thế hệ hôm nay tưởng như chỉ biết hưởng thụ cũng sẽ mở những cuộc hành binh ra trận đẹp và oai hùng như cha anh để giữ được lòng tự trọng giống nòi"

Nhà văn Chu Lai
3402 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi h2o , cuong205a10 người nữa
chelx
Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm khó khăn, nó nhấn chìm
9 năm trước· Trả lời
Website liên kết