Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Hài (và cũng ko hẳn là hài) một chút theo dòng thời sự

 Trong một cuộc họp, vị Giáo sư nọ chuẩn bị thuyết trình thì ở dưới ồn ào quá. Ông không chịu được bèn nói: - Mả cha các đồng chí... Hội trường bắt đầu im ắng một chút nhưng vẫn khá ồn. Ông nói tiếp: - Mả ông các đồng chí... Hội trường im ắng dần. Còn một số người vẫn tiếp tục nói như không nghe thấy gì. Ông lại tiếp: - Mả cụ các đồng chí... Cuối cùng thì toàn bộ hội trường im phăng phắc. Thấy vậy ông mới đủng đỉnh nói: - ... đều bị bọn giặc giày xéo trong chiến tranh... Hôm nay chúng ta trao đổi về tội phá hoại của bọn ngoại xâm!
4150 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi chelx
Website liên kết