Avatar's Noithathungson

Ghi chép của Noithathungson

Quan trọng ko phải bạn mạnh như sư tử hay nhanh như linh dương, quan trọng là bạn luôn biết phấn đấu !

Mỗi buổi sáng ở châu Phi, một con linh dương thức dậy

Nó biết rằng nó phải chạy nhanh hơn con sư tử nhanh nhất
nếu không nó sẽ bị giết.

Mỗi sáng một con sư tử thức dậy

Nó biết rằng nó phải chạy nhanh hơn con linh dương chậm nhất
hoặc nó sẽ bị chết đói.

Điều quan trọng không phải là việc bạn là sư tử hay linh dương

Khi mặt trời mọc, bạn phải bắt đầu chạy...
4572 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết