Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Nghĩ về những "người bạn"

Một ông ở gần, và là Chí Phèo
Một ông hàng xóm là Mafia
Một ông vừa nghèo lại vừa ở xa
Vài ông khác nữa đếch nhớ ra ông nào
4145 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi KazRp , phieu6 người nữa
Website liên kết