Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Lúc động đến tiền mới thấy tiền là cần

Cái gọi là thực lực, cũng có liên quan nhiều đến tiền. Mà muốn có tiền phải kinh doanh hiệu quả, mà muốn kinh doanh hiệu quả thì ... haizz, nói dài dòng quá rồi thôi hi vọng bão sẽ qua rồi tính sau.
4092 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi hai_anh_dao , quaikiet_37
hai_anh_dao
123nono
12 năm trước· Trả lời
Website liên kết