Avatar's emlacao

Ghi chép của emlacao

Bình Minh 02 - Trung Quốc - một tình yêu

Sau sự kiện tàu Bình Minh 02 bị tàu Trung Quốc cắt cáp trên vùng biển của Việt Nam, mình đi dạo qua các blog và Facebook của bạn bè, gặp rất nhiều chữ "đ**" và chữ "l**"...
Mình xin không bình luận về sự hay dở của việc dùng những chữ này.
Nhưng mình cảm nhận một cách sâu sắc rằng sau những chữ "đ**" và "l**" ấy là một TÌNH YÊU.link:http://laothayboigia.multiply.com/journal/item/148/148
4374 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết