Avatar's nguyenhunghai

Ghi chép của nguyenhunghai

Waiting for decoding

♥_หคмε_: Ъεหg cнεu
♥_¡м ค Ъσყ ^^. łεรร dσค
♥_ร¡หн หεм_: 6_6_1997
♥_нσc тяuσหg_: тнcร Ъ¡หн мყ
♥_หσ¡ σ_: Ъ¡หн тнคหн_ Ъ¡หн мყ_cнคu ƒu_คห g¡คหg
♥_รσ тнjx_: du ł¡cн łค หσ.1, หнคყ รσหg^
♥_ƒ¡м тнjx หнคт_: нคห quσc_ т¡หн cuм_к¡หн d¡
♥_pคห тнεห หнuт_: тнu, หн¡, duσหg, тuყεห..
♥_мuร¡c_: ωнყ คяε Ъε¡หg ł¡кε ¡т_cคp dσ¡ нσคห нคσ_łσσк คт мε_łค łค łค_ я¡หg d¡หg dσหg_
♥_หнσм หнคc ყεu тнjк_: 2หε1,รuppεя juห¡σя, 4м¡หεтu,รหรd, т_คяค, Ъσค,
4081 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi h2o , 85091 người nữa
autumn1388
123nono
12 năm trước· Trả lời
goldscors
123nono
12 năm trước· Trả lời
nguyenhunghai
123nono
12 năm trước· Trả lời
goldscors
123nono
12 năm trước· Trả lời
rhonelion
123nono
12 năm trước· Trả lời
nguyenhunghai
123nono
12 năm trước· Trả lời
rhonelion
123nono
12 năm trước· Trả lời
autumn1388
123nono
12 năm trước· Trả lời
Pal
Pal
123nono
12 năm trước· Trả lời
TaySac
123nono
12 năm trước· Trả lời
h2o
h2o
123nono
12 năm trước· Trả lời
tag Nhắn đến
Website liên kết