Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Linkhay mới âm thầm (?) thay đổi 1 số kênh

Kinh Tế => Kinh Doanh
Giáo dục => Khoa Giáo (chắc là Khoa Học & Giáo Dục)
Gia đình (?) => Gia Đình & Sức khỏe


Nói chung cũng hợp lý, lợi ích của việc cho lập kênh là biết được người ta hay gửi tin thuộc thể loại nào :D
4130 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết