Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Đã có điểm TN cấp 3

Cả lớp cấp 3 Chuyên Lý của Chuyên Yên Bái đều bằng TB (trừ 1 đứa khá)

Em mình: Lý 10, Toán 9.5, Sinh 9.5, Anh 8, Địa 6.5, Văn 5, tổng 48.5 => Bằng TB :D

Cho em chửi môn Văn tí :D, ko biết là do học sinh dốt hay học sinh học lệch, hay là do cách dạy, cách chấm thi. Em thiên về cái sau, cái gọi là Văn bây giờ giống môn học thuộc lòng, đứa nào nói giống các câu đã cho từ trước thì điểm cao hơn, còn cái gọi là suy nghĩ của học sinh e rằng ko có :(

Mả cụ cái thứ gọi là Văn
35 năm lẻ ra chỉ ra đọng lại trong tâm học sinh cái tên "Sợi xích"
4129 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi littlefox12 , TKM3 người nữa
TKM
TKM
123nono
12 năm trước· Trả lời
TKM
TKM
123nono
12 năm trước· Trả lời
ohisee
123nono
12 năm trước· Trả lời
ohisee
123nono
12 năm trước· Trả lời
Website liên kết