Avatar's TaiTran

Ghi chép của TaiTran

N g u

Nguyên tắc cá nhân:

  1. Luôn assume mình ngu
  2. Luôn assume mình sẽ xui

Rồi làm gì làm. Act accordingly.

 

Hên mà assumption của mình đúng thì hy vọng chưa gây hậu quả nghiêm trọng as a result of việc ngu mà không chịu nhận ngu sớm.

Chẳng may lâu lâu assumption của mình sai thì xem như trời thương hại.

 

alt
3991 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Ufodanger , cucaiduong5 người nữa
VuonChuoi
123nono
12 năm trước· Trả lời
greenleaf8x
123nono
12 năm trước· Trả lời
TaiTran
123nono
12 năm trước· Trả lời
greenleaf8x
123nono
12 năm trước· Trả lời
TaiTran
123nono
12 năm trước· Trả lời
greenleaf8x
123nono
12 năm trước· Trả lời
Website liên kết