Avatar's nlhnam

Ghi chép của nlhnam

Nhầm số

Hôm rồi có 1 chú miền Nam gọi vào máy mình nói:
- Huân à?
- Không! Nhầm máy rồi!
5 phút sau, gọi lại:
- Huân à?
- Không! Vẫn nhầm số rồi! Không phải số này!
- Ơ thế à? Thế anh ơi cho em số của Huân!

Mẹ nó. Ctéo đỡ được luôn.
4024 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi HuongLai , quynhga199621 người nữa
chimsebeo
123nono
12 năm trước· Trả lời
nlhnam
123nono
12 năm trước· Trả lời
bibu_robin
123nono
12 năm trước· Trả lời
nguyenhunghai
123nono
12 năm trước· Trả lời
HuongLai
123nono
12 năm trước· Trả lời
forty4vn
123nono
12 năm trước· Trả lời
bibu_robin
123nono
12 năm trước· Trả lời
HuongLai
123nono
12 năm trước· Trả lời
HuongLai
123nono
12 năm trước· Trả lời
bibu_robin
123nono
12 năm trước· Trả lời
HuongLai
123nono
12 năm trước· Trả lời
than_tho_phi
123nono
12 năm trước· Trả lời
lee_candy
123nono
12 năm trước· Trả lời
kidkisscat
123nono
12 năm trước· Trả lời
mrciel
123nono
12 năm trước· Trả lời
Tech__Asm
123nono
12 năm trước· Trả lời
chelsea_hv
123nono
12 năm trước· Trả lời
maichau
123nono
12 năm trước· Trả lời
shop2dep
123nono
12 năm trước· Trả lời
tigerx9
123nono
12 năm trước· Trả lời
Stupid2
123nono
12 năm trước· Trả lời
Stupid2
123nono
12 năm trước· Trả lời
kioaoa
123nono
12 năm trước· Trả lời
nlhnam
123nono
12 năm trước· Trả lời
trinhtuan
123nono
12 năm trước· Trả lời
danlanh_hd
123nono
12 năm trước· Trả lời
nguyenpro88
123nono
12 năm trước· Trả lời
pi11
123nono
12 năm trước· Trả lời
MaiHoa
123nono
12 năm trước· Trả lời
homey189
123nono
12 năm trước· Trả lời
dennis_huynh
123nono
12 năm trước· Trả lời
banhngotPhap
123nono
12 năm trước· Trả lời
qvkqvkqvk
123nono
12 năm trước· Trả lời
hungskate
123nono
12 năm trước· Trả lời
trinhbo09894516
123nono
12 năm trước· Trả lời
rainbowsix
123nono
12 năm trước· Trả lời
H77
H77
123nono
12 năm trước· Trả lời
KazRp
123nono
12 năm trước· Trả lời
Kosaurang
123nono
12 năm trước· Trả lời
vodka_hanoi
123nono
12 năm trước· Trả lời
omo
omo
123nono
12 năm trước· Trả lời
omo
omo
123nono
12 năm trước· Trả lời
omo
omo
123nono
12 năm trước· Trả lời
modahutvina
123nono
12 năm trước· Trả lời
ThangDz1102
123nono
12 năm trước· Trả lời
LihHay
123nono
12 năm trước· Trả lời
MUSVN_ManUtdFC
123nono
12 năm trước· Trả lời
huntershadown
123nono
12 năm trước· Trả lời
vivian1801
123nono
12 năm trước· Trả lời
sotaydulich
123nono
12 năm trước· Trả lời
y3u4nh_kh0ngn0j
123nono
12 năm trước· Trả lời
cherry102hn
123nono
12 năm trước· Trả lời
Website liên kết