Avatar's Grarandos

Ghi chép của Grarandos

Niềm tin là thứ giúp con người tồn tại

Không còn gì phải bàn cãi.

 

Người nào nói  tôi ko tin vào bất cứ thứ gì, nói dối. Con người luôn luôn yếu đuối, và luôn luôn tin vào một thứ gì đó. 


Có bao giờ bạn tự hỏi :”vì sao bạn biết dc rằng lửa sẽ gây bỏng cho bạn mà bạn không sờ vào ?”. Bởi vì bạn tin.

 

Bạn tin rằng mình sẽ bị thương nếu sờ vào lửa. Niềm tin vào tự nhiên, vào những lẽ thường tình. Cái này phải thế này, cái kia phải thế kia, tất cả là sự thật.

 

Lại nói về tôn giáo. Thế sao có những người tin vào Chúa, vào Phật, vào cõi âm dương, ma quỷ, trong khi chẳng bao giờ thấy chúng?

 

Tôi cho rằng, chẳng bao giờ biết dc. Có thật Chúa tồn tại, Phật đang ở Tây thiên cực lạc ? Chúng ta cũng chẳng biết, cũng ko có cơ sở để nói nó không tồn tại, nhưng lại chế diễu những người tin vào chúng.

 

Nhưng, mục đích của niềm tin đó, là giúp con người sống tốt hơn. Cũng giống như trên, không thể sống thiếu niềm tin. 


Cánh buồm có thể căng gió, giúp cho thuyền tiến tới, cũng có thể bị thổi bay vì gió, đơn giản là do cột buồm mà thôi. Niềm tin vững chắc, thì không gì là không làm được.

 

“Mất danh dự là mất nhỏ, mất dũng cảm là mất lớn. Mất niềm tin, mất tất cả.” Vậy có niềm tin là có tất cả. 

1.    

Niềm tin

Thói quen

Duy trì những yếu tố này: Thái độ -> suy nghĩ -> hành động

Thái độ

Suy nghĩ

Hành động

Mình sẽ chạy được

Uh, mình sẽ chạy dc, mình sẽ làm, ko sợ

Vậy h làm sao để chạy được ? phải nghĩ

Tập chạy. té, chạy tiếp


  1.1.   Bước ban đầu bao giờ cũng phải có niềm tin.

2.       2. Khi có niềm tin, thái độ về vấn đề sẽ khác.

3.       3. Một thái độ tốt, đúng đắn, sẽ làm cho suy nghĩ tích cực. Nhưng thực sự thì suy nghĩ có thể đúng có thể sai.

4.      4.  Hành động là bắt buộc, nếu muốn giải quyết vấn đề.

5.       5. Khi quá trình thái độ -> suy nghĩ -> hành động được tiếp tục, dần dần sẽ tạo thành thói quen.

6.      6.  Thói quen tạo nên tính cách.

7.       7. Tính cách thay đổi cuộc đời.

 


4554 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết