Avatar's signoreV

Ghi chép của signoreV

Truyền thông và mạng xã hội Việt dừng ngay mấy tin bài về sự xấc xược của TQ đối với VN đi

"Truyền thông và mạng xã hội Việt dừng ngay mấy tin bài về sự xấc xược của TQ đối với VN đi . Thay vào đó là hãy làm gì có nghĩa hơn những việc vô lý và thuyết phục làm người dân nước nhà cảm thấy thuyết phục , yên tâm và quyết tâm hơn nếu cần đi . " <--- Trích Facebook của một đứa em....
3682 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết