Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Liệu xem xong film rồi lại lấy file voice của nó ra luyện nghe có phải cách học tiếng Anh hay?

Và nếu thế, thì có bạn nào biết nơi nào download mấy file voice dạng thế ko? hay là ta phải convert/tách file voice từ film ra
4118 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi conechKrongNo
conechKrongNo
123nono
12 năm trước· Trả lời
ohisee
123nono
12 năm trước· Trả lời
conechKrongNo
123nono
12 năm trước· Trả lời
ohisee
123nono
12 năm trước· Trả lời
ohisee
123nono
12 năm trước· Trả lời
nguyenhunghai
123nono
12 năm trước· Trả lời
ohisee
123nono
12 năm trước· Trả lời
nguyenhunghai
123nono
12 năm trước· Trả lời
ohisee
123nono
12 năm trước· Trả lời
nguyenhunghai
123nono
12 năm trước· Trả lời
ohisee
123nono
12 năm trước· Trả lời
sean
123nono
12 năm trước· Trả lời
ohisee
123nono
12 năm trước· Trả lời
nguyenhunghai
123nono
12 năm trước· Trả lời
ohisee
123nono
12 năm trước· Trả lời
nguyenhunghai
123nono
12 năm trước· Trả lời
Website liên kết