Avatar's cucaiduong

Ghi chép của cucaiduong

xem tử vi coi sắp tới tốt không nào :D

QUẺ SỐ 7 THƯỢNG THƯỢNG
LƯU-BỊ VƯỜN ĐÀO KẾT NGHĨA


Từ nầy sắp tới mới an,
Mấy năm về trước gian nan lo rầu.
Làm ăn cũng chẳng đặng đâu,
Tài hao vật tổn ai hầu giúp cho.
Dẫu mà làm đặng của kho,
Giữ cũng chẳng được đâu cho đặng toàn.
Phải phòng đạo tặc tà gian,
Súc vật nạn dưỡng của tan nhưng là.
Trong bụng sắp tính đi xa,
Hoặc là dời đổi cửa nhà sửa thay.
Bán buôn thương mãi hỏi vay,
Làm gì cũng đặng có ngày ắt nên.
Lúc này sắp tới vững bền,
Có người hứa hẹn giúp mình đặng an.
Anh em bạn thiết lo toan,
Hẹn hò kêu rủ chỉ đàng làm ăn.
Cũng như trời tối gặp trăng,
Như cây gặp tuyết trổ bông ra chồi.

4543 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết