Avatar's go_ol

Ghi chép của go_ol

5 hướng quảng cáo số tương lai

1. Làn sóng quảng cáo thử nghiệm:


2. Nội dung, mà không phải là quảng cáo:


3. Chuyển dịch từ Cộng đồng sang "Nhóm"


4. Sự trỗi dậy của Nhà công nghệ sáng tạo:


5. Hiệu ứng của Lady Gaga:3690 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết