Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Định nghĩa mới về HTML, CSS và JS (nghề của em)

HTML = How To Make Love (hoặc How To Meet Lady)
CSS = Crazy Sale of Sex :( hoặc Crazy Series of Sex
JS = Just Sex

3604 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi myxuan , chelx4 người nữa
heroic
JS = Jav Sex
9 năm trước· Trả lời
ohisee
Just Sex
9 năm trước· Trả lời
heroic
vote
9 năm trước· Trả lời
heroic
PHP?
9 năm trước· Trả lời
nhacso2
cho em xin mang qua FB nhá bác
9 năm trước· Trả lời
ohisee
PHP chắc là Porn Help Porn chăng?
9 năm trước· Trả lời
heroic
push hard push!
9 năm trước· Trả lời
ohisee
còn MySQL = My Sex Quantity Luck à?
9 năm trước· Trả lời
nhacso2
CSS: c*** Sucking Superstar
9 năm trước· Trả lời
chelx
ASP : anal sex protocol !=.=
9 năm trước· Trả lời
signoreV
còn gì nữa không nhỉ
9 năm trước· Trả lời
Website liên kết