Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Nếu khó khăn ko giết được bạn

thì bạn sẽ thành kẻ mạnh hơn rất nhiều!!!

http://linkhay.com/viet-nam-lot-vao-top-5-nuoc-co-ti-le-lam-phat-cao-nhat-the-gioi-kho/461895

thực ra câu trên còn thiếu , nhưng nói thế thôi :D
4108 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi go_ol , TM8
Website liên kết