Avatar's Noithathungson

Ghi chép của Noithathungson

Thúy Kiều ngồi bắn halflife


Thúy Kiều ngồi bắn halflife,
Chơi màn Demath có 22 người.
Bên cô chẵn 11 người,
Có chàng Từ Hải là người cô yêu
Bọn cướp thấy thế liêu xiêu,
Gọi ngay mụ Tú ra chiêu ở nhà.
Lại thêm cả mụ Hạnh Bà,
Toàn chơi 4.6 nằm nhà tỉa sang.
Hoan Thủ 5.1 tàng tàng,
Bắn vội bắn vàng giết được vài tên.
Còn Kiều đường ống xông lên,
Làm quả bom khói trúng đầu Thúc Sinh.
Bọn cướp thấy thế giật mình,
Màn hình hiện chữ Thúy Kiều Hacker=))

alt


alt


alt

alt

alt

alt

alt

alt
alt


alt

alt

alt

alt

alt


PhotoSharingandVideoHostingatPhotobucket PhotoSharingandVideoHostingatPhotobucket PhotoSharingandVideoHostingatPhotobucket PhotoSharingandVideoHostingatPhotobucket PhotoSharingandVideoHostingatPhotobucket PhotoSharingandVideoHostingatPhotobucket PhotoSharingandVideoHostingatPhotobucket PhotoSharingandVideoHostingatPhotobucket PhotoSharingandVideoHostingatPhotobucket PhotoSharingandVideoHostingatPhotobucket PhotoSharingandVideoHostingatPhotobucket

Cuối tuần vui một tý :) 
st

4061 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi tieudinh90 , conechKrongNo1 người nữa
Website liên kết