Avatar's mr_zeroxxx

Ghi chép của mr_zeroxxx

Con vịt đi mua nho

Một con vịt đi vào quán bar hỏi thằng nhân viên:
_Eh, có bán nho ko?
_Không vịt ạ.
Hôm sau nó lại tới quán bar đó và hỏi:
_Eh, có bán nho ko?
_ Không bán.
Hôm sau nữa nó tới quán bar đó và hỏi:
_Eh, có bán nho ko?
_Không.
Hôm sau nữa nữa nó tới quán bar đó và lại hỏi: 
_Eh, có bán nho ko?
_Hôm nay, ngày mai, ngày kia, ngày kìa và mãi mãi không bán nho. Mày mà tới đây hỏi lần nữa là tao lấy đinh đóng lên chân mày đấy. 
Hôm sau con vịt lạch bạch lên quán bar và hỏi:
_Eh, có bán đinh ko?
_Không vịt ạ.
_Uhm, vậy có bán nho ko?
_ X( 


-ST-
4473 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi HatsuneMiku , hai_anh_dao6 người nữa
Website liên kết