Avatar's Bin23

Ghi chép của Bin23

Tình yêu màu gì?

Chàng: Đố em tình yêu màu gì? Nàng: Em nghe người ta nói tình yêu màu hồng có khi lại màu đen. Đúng không? Chàng: Không chính xác. Tình yêu có ba màu cơ bản : màu nho, màu lam và màu pha lê. ... Nàng: Tại sao kỳ thế ? Chàng: Này nhé, tình yêu ban đầu có màu nho, nói láy ra là... mò nhau, kế đến nó chuyển sang màu lam là... làm nhau và khi đến điểm đỉnh rồi thì là màu pha lê tức phê la !
4011 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi conechKrongNo , Hyn
tag Nhắn đến
Website liên kết