Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Đố vui khoa học: Không khí ẩm (hơi nước) và không khí khô (không khí thường) cái nào nặng hơn?

Vào đây trả lời và và vào Link sau cho thêm câu hỏi mới nha: http://linkhay.com/do-vui-khoa-hoc-day-ban-nao-con-cau-hoi-hay-vao-dong-gop-nha-d-lam-chuong-trinh-linkhay-len-dinh/470093

Ai trả lời vào đây mình sẽ đọc và xóa câu lời (sau khi copy) :D, để tránh bạn khác đọc đáp án :D

Không chơi dùng Google nha :p
3597 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi cucaiduong
ohisee
ghi nhận đáp án cucaiduong
9 năm trước· Trả lời
mrPonPon
đặt lên bàn cân 1kg mỗi thứ sẽ sẽ thấy : 2 cái nặng như nhau
9 năm trước· Trả lời
youlovy
khô nặng hơn Thường nặng hơn Ẩm.
9 năm trước· Trả lời
banshee90
không khí khô nặng hơn, vì hơi nước nhẹ hơn không khí (hơi nước: 18, không khí: 32)
9 năm trước· Trả lời
cafe0e
khong khi thuong se nhe hon khong khi am,
9 năm trước· Trả lời
voldemort_nbk
Mỗi bàn cân 1kg thì sẽ ko nặng như nhau đâu bác @mrPonPon à
9 năm trước· Trả lời
vinhphu1111
banshee90@ : không khí có 29 thôi
9 năm trước· Trả lời
Website liên kết