Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Tuyển người làm PHP, lương cao (ko rõ cao là bao nhiêu), lương căn bản và hoa hồng theo project

[Tuyển giùm]

Căn bản PHP tốt, đã từng làm được ít nhất 2 project liên quan đến các website PHP
- Hiểu biết tốt về Jquery và AJAX
- Hiểu biết ít nhất 1 PHP Framework, chủ yếu là thông thạo mô hình MVC
- Hiểu biết về PHP CURL, để thực hiện các công việc về lấy và bóc tách nội dung tự động trên Internet

email : malay8888@ymail.com


4058 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi nhacso2 , conechKrongNo1 người nữa
nhacso2
123nono
12 năm trước· Trả lời
signoreV
123nono
12 năm trước· Trả lời
Website liên kết