Avatar's no_fear

Ghi chép của no_fear

Điểm trừ của Google Plus

Theo cá nhân mình khi sử dụng Google Plus có 2 điểm trừ.
- Tài khoản không có (chưa có?) activity --> Không biết được xu hướng của circle. Vào facebook hơn 1 nửa nội dung đọc là từ những nội dung bạn bè mình like.
- Tính năng chia sẻ yếu hơn loan tin của linkhay. Loan tin dễ tạo cộng đồng hơn là chia sẻ.
3726 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi knt , conechKrongNo2 người nữa
no_fear
Vẫn hi vọng Google Plus sẽ tích hợp thực sự các dịch vụ bên ngoài của Google vào. Nền tảng hiện tại đang thiếu Event, Group.
10 năm trước· Trả lời
Website liên kết