Avatar's no_fear

Ghi chép của no_fear

Điểm trừ của Google Plus

Theo cá nhân mình khi sử dụng Google Plus có 2 điểm trừ.
- Tài khoản không có (chưa có?) activity --> Không biết được xu hướng của circle. Vào facebook hơn 1 nửa nội dung đọc là từ những nội dung bạn bè mình like.
- Tính năng chia sẻ yếu hơn loan tin của linkhay. Loan tin dễ tạo cộng đồng hơn là chia sẻ.
4464 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi knt , conechKrongNo2 người nữa
no_fear
123nono
13 năm trước· Trả lời
Website liên kết