Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Có ai dùng 3G Viettel gặp trò này chưa nhỉ?

Quy khach da DK thanh cong goi DV Thong tin XS mien Nam truoc do, he thong xu ly trong 24h. De xem cac DV hang ngay khac, soan:HD gui 5055(mien phi). Xin cam on

Quy khach da dang ky thanh cong goi DV Thong tin XS Mien Nam hang ngay (phi DV:1000d/3lan/ngay). De ngung su dung,soan: HUY XSMN gui 5055 (mien phi). Xin cam on! (tin này nhận khoàng 50 lần, máy reng reng hoài, tắt đi cũng lâu, bực rồi đấy)

3G cũng bị quấy nhiễu nữa, bó tay
4099 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi conechKrongNo
Website liên kết