Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Chiến tranh là gì?

Là 2 người, mỗi người có 10k, sau 1 cuộc chiến, thì có 2 tình huống

Thắng - Thua: Người thắng có 11k, người thua có 1k
Hòa: 2 bên mỗi bên 6k.

Cái dở là tổng 2 bên giảm, và mỗi người mất đi 1 ít da thịt

Cái hay là mỗi thêm biết sản xuất thêm 1 số thứ mới.
4097 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi TKM
Website liên kết