Avatar's Mide010

Ghi chép của Mide010

Lọan social

Đang bị lọan Social: sáng vô linkhay, trưa vào Google Plus, chiều ghé Zing Me,tối đi facebook,  chưa kể một mớ Multiply, Opera đang xanh cỏ. 
4047 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Noithathungson
Noithathungson
123nono
12 năm trước· Trả lời
Mide010
123nono
12 năm trước· Trả lời
Website liên kết