Avatar's thedaydreamer

Ghi chép của thedaydreamer

Giá trị của việc không làm

Copy từ Zingme
------
1. Trong cuốn sách "What got you here won't get you there", M. Goldsmith, chuyên gia hàng đầu thế giới về kèm cặp (coaching), có lưu ý: "Trong công ty, chúng ta chỉ toàn đánh giá hiệu quả của việc đã làm gì đó mà ít khi đánh giá hiệu quả của việc đã quyết định không làm gì đó. Điều này trái ngược với trong gia đình, là nơi rất nhiều lúc hai vợ chồng đánh giá cao việc đã không làm gì đó. Ví dụ đã không mua một miếng đất nào đó chẳng hạn". 

2. Đồn rằng Napoleon chia binh lính dưới quyền theo 2 nhóm tiêu chí: "dốt" vs. "thông minh" và "lười" vs. "chăm". Vị chi có 4 loại người: 

- "thông minh" và "chăm" - cho làm sỹ quan vì loại này chuyên tìm cách thực hiện nhiệm vụ 
- "dốt" và "lười" - loại này cho làm lính 
- "dốt" và "chăm" - loại này đem bắn :(( 
- "thông minh" và "lười" - cho làm nguyên soái vì loại này luôn nghĩ xem không nên làm gì. Điều này cực kỳ quan trọng trong việc điều binh khiển tướng. 

3. Bài học: càng lên cao càng phải nghĩ đến việc không nên làm gì :)
4455 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết