Avatar's TaiTran

Ghi chép của TaiTran

Mại dâm

Nên hợp pháp hoá mại dâm vì
  1. Thu thuế
  2. Kiểm soát bệnh. Tranh thủ làm dịch vụ xét nghiệm & bán thuốc luôn
  3. Tăng doanh thu du lịch & đầu tư
  4. Giảm tệ nạn hình thành bởi thừa trai
  5. Có cấm cũng cấm nổi đâu
4218 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
VuonChuoi
123nono
12 năm trước· Trả lời
TaiTran
123nono
12 năm trước· Trả lời
Website liên kết