Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Có ai biết @ Convo của linkhay là gì ko nhỉ :?

Thấy @ Convo hoài ở cái Notification, chả là lẽ convocate :( ???? (cạnh chỗ Tin Hot, ở dưới màn hình, chỗ báo những reply mới ấy)
3581 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi clee0___0 , Krad1 người nữa
shimon
Theo em là viết tắt của "conversation"
9 năm trước· Trả lời
shimon
Hoặc là ám chỉ cuộc trò chuyện ngắn.
9 năm trước· Trả lời
ohisee
convocate = triệu tập, tập hợp
9 năm trước· Trả lời
tomahawk
Theo từ điển thì convo là viết tắt của conversation. Nhưng nói chung các bác LH dùng từ convo gây khó hiểu quá. Hem thích.
9 năm trước· Trả lời
ntvim88
Mệt ướ, dịch là Con vợ rồi còn gì
Kiểu các bác ấy gọi iu nhau là "@con vợ, tối nay đi bia ôm không", riết rồi thành quen, add lên LH lúc nào ko biết
9 năm trước· Trả lời
Website liên kết