Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Có ai biết @ Convo của linkhay là gì ko nhỉ :?

Thấy @ Convo hoài ở cái Notification, chả là lẽ convocate :( ???? (cạnh chỗ Tin Hot, ở dưới màn hình, chỗ báo những reply mới ấy)
4086 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi clee0___0 , Krad1 người nữa
shimon
123nono
12 năm trước· Trả lời
shimon
123nono
12 năm trước· Trả lời
ohisee
123nono
12 năm trước· Trả lời
tomahawk
123nono
12 năm trước· Trả lời
ntvim88
123nono
12 năm trước· Trả lời
Website liên kết