Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Làm web giống như sản xuất .. ma túy

Bạn phải dùng nhiều để trải nghiệm.

Bạn phải làm ra những thứ gây nghiện cho người khác.

Thậm chí bạn phải trải qua cảm giác nghiện.

Nhưng bạn không được nghiện :(
4088 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết